Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου 2009

Guardian - Miracle Mile


Miracle Mile is the third album of Christian rock band Guardian. It was recorded at the end of 1992 and released in 1993. The album was produced by the Elefante brothers, who were also producing albums for legendary Christian band Petra.
This is considered the band's most successful album to date.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου