Τρίτη, 11 Αυγούστου 2009

Axis - s/t


The album doesn't seem to have a strong direction but everything the band touches turns into something wicked. Hard rock, mellotron washes that could have become King Crimson's worst nightmare and Canterbury gentle touches on Fender Rhodes. Some moments lack consistence but overall this is a surprising recording from the golden age.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου